Αρχική | Επικοινωνία
 

 

Για την ασφάλιση σας επιλέξτε τους ειδικούς

H εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, επιθυμητής σύνταξης και η διατήρηση της αξίας των περιουσιακών σας στοιχείων αποτελούν τους βασικούς μας στόχους. Η διοίκηση και οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της Solidus Ασφάλειες Α.Ε. αναλύουν σε βάθος τα προϊόντα της Ελληνικής και της Διεθνούς αγοράς ασφαλιστικών συμβολαίων και σας προτείνουν την καλύτερη λύση για να καλύψετε τους κινδύνους σας.

Η έδρα της εταιρείας μας βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ 64, οι συνεργάτες μας όμως ενεργοποιούνται σε όλη την επικράτεια.

Η Solidus Ασφάλειες Α.Ε. ως εταιρεία ασφαλιστικής πρακτόρευσης συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Είμαστε λοιπόν ο ανεξάρτητος σύμβουλος σας, ο συνεργάτης σας  και μαζί θα σας εξηγήσουμε ,θα συγκρίνουμε και θα επιλέξουμε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται πραγματικά στις προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές σας ανάγκες.

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα (Νόμος 4261/2014), επέρχονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω σημαντικές αλλαγές στην υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου:

·         Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στην Ασφαλιστική Εταιρία. Πριν από την εξόφληση των οφειλόμενων ασφαλίστρων, ο νόμος απαγορεύει στις ασφαλιστικές εταιρίες την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον ασφαλισμένο.

·         Καταργείται η αυτόματη ανανέωση στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου. Ως εκ τούτου, η ισχύς κάθε ασφαλιστικής σύμβασης παύει στην ημερομηνία λήξης της.

·         Καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης και το σήμα προσωρινής ασφάλισης. Το έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύετε στα αστυνομικά όργανα τη σύναψη της ασφάλισής σας είναι πλέον το ασφαλιστήριό συμβόλαιο σας, το οποίο θα πρέπει να το έχετε πάντα μαζί σας.

·         Σε περίπτωση που έχετε καταβάλει το ασφάλιστρο, αλλά δεν έχετε ακόμα παραλάβει το ασφαλιστήριό σας, ο Νόμος προβλέπει ότι, μέχρι να παραλάβετε το ασφαλιστήριό σας, η σύναψη της ασφάλισής σας θα αποδεικνύεται για τις πέντε (5) πρώτες ημέρες της κάλυψής σας από την απόδειξη πληρωμής του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Επομένως, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας την απόδειξη πληρωμής του ασφαλίστρου σας καθώς και το έγγραφο της ασφαλιστικής εταιρίας σας που σχετίζεται με τη σύναψη της ασφάλισης του οχήματός σας έναντι του συγκεκριμένου ασφαλίστρου. Ενδεικτικά το έγγραφο αυτό το οποίο πρέπει να συνοδεύει την απόδειξη της πληρωμής του ασφαλίστρου, μπορεί να είναι η ειδοποίηση πληρωμής.

·         Αναγνωρίζεται θεσμικά η ηλεκτρονική επικοινωνία Ασφαλιστικής Εταιρίας, ασφαλισμένου και δικαιούχου αποζημίωσης σε όλες τις διαδικασίες επικοινωνίας (π.χ. στην σύναψη της ασφάλισης, στον διακανονισμό των ζημιών κ.λπ.).

  

      Αρχική | Επικοινωνία
 
    Copyright © 2014 Solidus Insurance SA